اخذ شناسه شهاب 
با پیگیری های بعمل آمده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی گشایش حساب و ادامه ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان(اتباع خارجی و ایرانی) منوط به اخذ شناسه شهاب از بانک های عامل: 
با توجه به فرصت محدود باقی مانده, بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه اتباع و مهاجرین ساکن استان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک هویتی خود نزد بانک های عامل جهت دریافت شناسه شهاب اقدام نمایند.