سامانه ثبت نام اطلاعات اتباع و مهاجرین خارجی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور

جهت دریافت کد ۱۳ رقمی به این سایت مراجعه کرده و از,این پس در سامانه های ثبت نام آزمون های سازمان سنجش شرکت کنید

http://92.242.195.120/noetfida/