نشست جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای ادیبی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر در تاریخ یک شنبه ۱۹ بهمن ۹۹ در اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان برگزار گردید .
در این‌ نشست در خصوص وضعیت و بررسی مشکلات دانش آموزان‌ اتباع خارجی ساکن شهرستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .