نشست جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای بهاالدینی فرماندار محترم شهرستان سیرجان جناب آقای رضوی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی شهرستان و جناب آقای محیا پور مدیر آموزش و پرورش شهرستان در تاریخ یک شنبه ۱۹ بهمن ۹۹ در فرمانداری شهرستان سیرجان برگزار گردید .
در این‌ نشست در خصوص وضعیت و بررسی مشکلات دانش آموزان‌ اتباع خارجی ساکن شهرستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
جناب آقای شفیعی در این‌ دیدار گفتند : تحصیل یک‌ امر واجب و مهم تلقی می شود و بایستی دانش آموزان بعنوان‌ اولویت اصلی خود در زندگی به آن نگاه کنند,در سنوات گذشته دانش آموزان زیادی از تحصیل بازمانده بودند که بنا به دستور مقام‌ معظم رهبری مدظله العالی تمامی فرزندان مهاجرین اعم از مجاز و غیر مجاز بایستی به تحصیل بپردازند و آموزش و پرورش با تمام امکانات در اختیار مجموعه خانواده مهاجر می باشد .
ایشان‌افزودند : عمده مشکل در مدارس کمبود تبلت و امکانات جهت دسترسی به  فضای مجازی می باشد و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان بعنوان حامی اتباع خارجی تمام تلاش خود را بکار گمارده تا مشکلاتی که در پیش رو مهاجرین است به‌ حداقل رسانده و در کنار اتباع هستیم  .