بازدید جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در معیت جناب آقای رضوی معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی شهرستان سیرجان و هیئت همراه از مرکز درمان اجباری معتادین متجاهر ماده ۱۶ شهرستان سیرجان در تاریخ یکشنبه ۱۹ بهمن ماه
در این بازدید جناب آقای شفیعی گفتند : بحث ساماندهی معتادین و درمان اجباری آنان بحث,مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای شود. دستگاه های ذیربط و متولی در حال پیگیری جهت رسیدگی به امورات این مرکز هستند. حرکت نو و جدیدی که آغاز شده است  امیدواریم منجر به یک نتیجه مطلوب شود و به زودی شاهد این باشیم که دوره درمان به اتمام برسد تا در کنار خانواده باشند و با رهایی از اعتیاد و انرژی لازم به اهدافشان  دست یابند و از زندگی سالم بعد از اعتیاد در کنار خانواده لذت ببرند و فردی مفید و بالاتر از متوسط جامعه شوند.