در سفر یک روزه جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه جناب آقای جمیل شاهو رییس کمیساریای عالی سازمان‌ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراه در کمپ شهرستان رفسنجان در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن‌ ماه
✅ بازدید جناب آقای شفیعی و جناب آقای جمیل شاهو و هیئت‌ همراه از مرکز بهداشت کمپ