در سفر یک روزه جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه جناب آقای جمیل شاهو رییس کمیساریای عالی سازمان‌ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراه در کمپ شهرستان رفسنجان در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن‌ ماه
 
در این‌ دیدار که ساعاتی به طول انجامید ساکنین کمپ به بیان مشکلات خود پرداختند و جناب آقای شفیعی به تمامی درخواست های ساکنین کمپ پاسخ دادند .
جناب آقای شفیعی با بیان‌ اینکه اداره اتباع بعنوان‌حامی در امورات اتباع میباشد  ابراز امیدواری کردند که مشکلات اتباع مرتفع گردد .