نشست صمیمی جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌خارجی استانداری کرمان با جناب آقای دکتر شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم‌ پزشکی و سر کار خانم اندیدی جنویو ایک نماینده محترم سازمان ریلیف اینترنشنال در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۹ در این اداره کل برگزار گردید 
در این‌ نشست پیرامون فعالیت سازمان ریلیف اینترنشنال در استان کرمان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
جناب آقای شفیعی گفتند: امروزه دنیا درگیر بیماری کرونا می باشد جا دارد از حضور مقتدرانه دانشگاه علوم‌ پزشکی استان و کادر درمان در بحث کویید ۱۹ تشکر و قدردانی ویژه بعمل آید که همه تلاش خود را برای کنترل بیماری منحوس کرونا بکار گمارده اند و از دکتر شفیعی صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم خوشبختانه وضعیت شیوع بیماری کرونا در دو مهمانشهر بردسیر و رفسنجان سفید می باشد و با تدابیری که با کمک دانشگاه علوم‌پزشکی استان صورت گرفته این‌ بیماری به خوبی کنترل شده است.
 آقای شفیعی افزودند : با سیاست و روش های خوبی که اتخاذ شده هم کادر  درمان در نقاهتگاه ها هم‌ تیم پزشکی و کادر درمان در مسایل بهداشتی و پزشکی تقویت شده اند در کمپ ها تیم‌ درمان و واحد نمونه گیری مستقر هستند و با مدیریتِ ازدحام بالای جمعیت بیماری کرونا کنترل شده است . سازمان ریلیف اینترنشنال  و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در جهت رفع مسائل و مشکلات و دغدغه های مردم مهاجر ساکن استان خواهند کوشید.
جناب آقای شفیعی افزودند : در بحث کویید ۱۹ اقتصاد خانواده ها به شدت آسیب دیده, سرپرستانی که بیرون از کمپ مشغول به کار بودند با منع تردد و کنترل بیماری دچار بیکاری شده اند دچار مشکلات بسیاری هم‌در بحث روحی و روانی شده اند . که سازمانهای حامی از,جمله  ریلیف اینترنشنال  در کنار اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  به رفع نگرانی خانواده و رفع مشکلات اقتصادی خانواده به جامعه هدف کمک کنند .