ظهر امروز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۹ جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و هیئت همراه از اردوگاه مراقبتی کرمان بازدید کردند .
جناب آقای شفیعی از مراحل بازسازی سوله های اصلی نگهداری اتباع غیر مجاز و همچنین از محل نگهداری اتباع که بصورت خود معرف مراجعه می کنند  بازدید بعمل آوردند .
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن قدردانی از پرسنل اردوگاه مراقبتی در راستای اقدامات صورت گرفته و ارزیابی قابل قبول اظهار داشتند : اردوگاه مراقبتی دارای حساسیت و اهمیت بالای برخوردار می باشد . سعی و تلاش اداره کل امور اتباع در کمک به تقویت ، کمی و کیفی این‌ مکان‌ می باشد .
گفتنی است سالن‌ مذکور از هفته آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .