تقدیر و تشکر دکتر طباطبایی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تلاش های بی شائبه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی علی الخصوص کنترل پاندمی ویروس کرونا