نشست مشترک آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با آقای هدایتی معاونت محترم فنی سازمان نوسازی مدارس استان کرمان و آقای رنجبر نماینده محترم سازمان پناهندگی نروژی و مدیران پروژه ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سمنگان شهرستان سیرجان جهت بررسی وضعیت  پیشرفت فیزیکی این پروژه و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات پیش آمده در خصوص روند اجرای پروژه در تاریخ دوشنبه ۶ اردیبهشت در این اداره کل برگزار گردید .