ویدیو کنفرانس ؛  آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان در تاریخ دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه بصورت مجازی برگزار گردید .
در این نشست پیرامون پروژه های سال ۲۰۲۱ و اتمام پروژه های ۲۰۲۰ بحث و تبادل نظر صورت گرفت .