*مادران بزرگوار شهداء، نمادهای صبر، اقتدار و سرفرازی و مایه عزت و افتخار هستند.* 
عصر امروز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  
✅ فرزندان این مادر شهید، محمدجواد یزدانی متولد ۴۳ در سال ۶۲ در عملیات والفجر ۳ در منطقه مهران به شهادت رسید و محسن برادر وی نیز که سال ۴۷ به دنیا آمد، سال ۶۷ در شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.