انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و موسسه ملی و بین المللی spp جهت تسلسل آموزش عالی مهاجرین افغانستانی در استان کرمان
به منظور گسترش روابط آموزش عالی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشتن اصل نیاز جامعه دانشجویان افغانستانی مقیم اصلی در افغانستان و مهاجرین قبلی مقیم فعلی در ایران لازم بود تا با مطالعه وضعیت آموزش عالی دانشجویان جهت بازکردن مرزهای آموزش و پرورش عالی در,مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد,دکتری و ...همکاری و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.
رسیدگی به اصل نیاز جامعه دانشجویان مهاجر افغانستان مقیم ایران(استان کرمان) از مهمترین موضوعاتی هست که در این تفاهم نامه همکاری به آن پرداخته خواهد شد. 
آقای دکتر اطیع الله رسولی رئیس موسسه  ملی و بین المللی spp بازتاب گسترده توجه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به تحصیل دانشجویان و  انعقاد تفاهم نامه همکاری در خصوص آموزش عالی دانشجویان مقیم استان کرمان  را طی گزارشی به استحضار رئیس جمهور افغانستان به شرح ذیل رسانید :
 *موسسه ملی,و بین المللی spp با توجه به تعریف وضعیت در چهارمین تفاهم نامه خود با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در ایران با ریاست آقای شفیعی توانست که به تعداد ۱۸۰ هزار مهاجر افغان در ایران که قانونی در آن کشور مقیم اند زمینه تحصیلات عالی از طریق پروگرام ملی و بین المللی spp با در نظر داشت فقر اقتصادی خانواده هایشان همانند محصلین ایرانی تنظیم نماید.آقای شفیعی در ادامه اشاره به دختر کوچک به نام مریم داشت که در جریان بازدید و بررسی از,وضعیت مهاجرین افغان : که مرا پدر خطاب نمود و ما نیز مسئولیت داریم تا مرز فرهنگی و تحصیلات عالی را با پروگرام ملی و بین المللی spp به عنوان مرز واحد زمینه ساز و همکار باشیم.* 

برنامه ملی و بین المللی spp با ریاست انجنیز اطیع الله رسولی در نشست روز یکشنبه گذشته با مقام سفارت در تهران توجه سفارت و وزارت خارجه را در نیاز جامعه محصلین در سطح کل کشور با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان مخصوصا در بخش تحصیلات عالی آن کشور یک اصل و نیاز دانست.