نشست آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با دهیار منطقه دشت زحمتکشان ،رییس وتعدادی از  اعضاء صنف کوره داران استان و جمعی از ریش سفیدان و متنفذین اتباع افغانستانی دشت زحمتکشان  در تاریخ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید .
در این‌نشست پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با  کوره داران  بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
در این‌ جلسه آقای شفیعی گفتند : ریش سفیدان و معتمدین اتباع افغانستانی دارای ارزش بوده و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان بعنوان متولی امورات اتباع در کنار شما قرار داشته و دارد. جمهوری اسلامی ایران برای پناهندگان عزت قائل شده است.در خصوص یک سری مسائل و مشکلات, ناهنجاری ها و کار شکنی هایی که ممکن است پیش بیاید, بایستی توسط ریش سفیدان و متنفذین مهاجر در منطقه مدیریت شود و در صورت عدم‌ مدیریت  با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد .
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان بیان کردند : نرخ دستمزد کارگران بایستی براساس نرخنامه ای که توسط سازمانهای متولی تعیین شده ملاک دستورالعمل می باشد و در تنظیم بازار نباید خللی ایجاد شود و باید تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشند