با تو همدردیم‌ همسایه
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن‌ محکوم کردن حادثه تروریستی مدرسه دخترانه سید الشهدا در منطقه قلعه نو کابل مراتب تسلیت و ابراز همدردی خود را با مردم شریف افغانستان به ویژه خانواده های بازماندگان را اعلام‌ میدارد .