آغاز اجرای پروژه پایش, مراقبت و ارتقا سلامت اتباع و مهاجرین خارجی ساکن استان در راستای بهبود کیفیت سطح زندگی آنان , توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
با همکاری و مشارکت مرکز تحقیقات بیماری هیداتید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
همزمان با آغاز اجرای پروژه پایش و مراقبت و ارتقاء سلامت اتباع و مهاجرین ساکن مناطق حاشیه ای شهر کرمان ,
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با هیئت همراه از روند اجرای این پروژه در,منطقه حاشیه ای شهرک گلخانه  بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید آقای شفیعی با جمعی از ساکنین مناطق شهرک گلخانه نیز دیدار و گفتگو کردند. 
آقای شفیعی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط تیم تحقیقات بیماری هیداتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان از روند و مراحل اجرای پروژه مذکور ابراز رضایت و خرسندی کردند. 
و ابراز داشتند در ادامه در سایر مناطق حاشیه ای شهر این پروژه جهت بهبود کیفیت زندگی و شناسایی مسائل و مشکلات بهداشتی درمانی مهاجرین افغانستانی ادامه خواهد داشت.و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در زمینه رفع مسائل و مشکلات و دغدغه های بهداشتی درمانی مهاجرین افغانستانی همواره با دانشگاه علوم پزشکی کرمان همکاری و مشارکت خواهد داشت