آقای اثنی عشری معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن‌تبریک بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر ، از تلاش ها و خدمات ارزشمند جناب آقای شفیعی مدیر کل اموراتباع و مهاجرین خارجی در حوزهای مختلف بویژه در حمایت های  ایشان از مهاجرین افغانستانی در ابعاد اجتماعی ، معیشتی ، رفاهی و بهداشتی قدردانی نمودند . ایشان خطاب به جناب آقای شفیعی اظهار نمودند بی شک زحمات جنابعالی برای پرسنل این  اداره کل که صدور پیام های تقدیر و تشکر مسولین کشوری از جمله وزیر محترم کشور و دکتر محمودی مدیرکل محترم اتباع وزارت کشور  را در پی داشته  باعث افتخار ومباهات می باشد و در ادامه افزودند بی تردید اقدامات دلسوزانه و تدابیر خلاقانه و راهبردی شما امروز در کشوربه الگویی ماندگار تبدیل شده است .