بازدید دکتر سروش نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دکتر شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمان از مرکز تسهیلات زایمانی اتباع افغانستانی زنگی آباد از مناطق حاشیه نشین شهر کرمان
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
در این دیدار دکتر سروش ضمن تشکر و قدردانی  از اقدامات صورت گرفته در راستای ارائه خدمات جهت مادران باردار اتباع خارجی مقیم‌ استان در این مرکز گفتند : اقدامات بسیار ارزشمندی توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل صورت گرفته و این اقدامات و خدمات بهداشتی درمانی  بایستی تداوم داشته باشد و روز به روز خدمات با کیفیت بالا و در جهت رفع مسائل و مشکلات و دغدغه های بهداشتی درمانی مهاجرین افغانستانی گام برداریم.