به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان در پایان  ماه مبارک رمضان و هفته گذشته 
با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر اتباع ساکن در استان کرمان به ویژه بانوان سرپرست خانوار به دستور مدیرکل محترم اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی استان کرمان ، با همکاری مرکز پژوهش و تحقیقات اداره اتباع
این خانواده ها شناسایی و تعداد هزار بسته حمایتی توسط دانشجویان مرکز پژوهش و تحقیقات اداره کل اتباع توزیع گردید.