بازدید آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان
ظهر امروز یکشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و هیئت همراه از دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان بازدید و با سرکار خانم عباسی رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان به گفتگو نشستند .
در این دیدار سر کار خانم عباسی بخاطر همکاری ها و هماهنگی های نزدیک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با وزارت امور خارجه در کرمان تشکر و قدردانی کردند .