سفر مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان به همراه هیئت همراه به استان کرمان
نشست صمیمی آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با  آقای بهاری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان و هیئت همراه در تاریخ چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید.
در این دیدار  آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به جناب آقای بهاری بیان کردند :تعامل و تبادل تجربیات بین دو استان که در رابطه با اتباع خارجی بویژه تردد و حضور اتباع غیرمجاز از موقعیت حساسی برخوردار هستند نقش مهمی در موفقیت برنامه های ساماندهی خواهد داشت .