بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان و هیئت همراه از مهمانشهر بردسیر 
امروز چهارشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۰ جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه جناب آقای بهاری مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان هیئت همراه از مهمانشهر بردسیر بازدید کردند .
در این دیدار پیرامون مسائل مربوط با مهمانشهر گفتگو و در ادامه از کارگاه خیاطی ، نقاهتگاه و مرکز بهداشت و ... بازدید بعمل آوردند .