نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و ریاست دفتر نمایندگی موسسه سکوآ در ایران
نشست مشترک  آقای شفیعی مدیر کل  امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با خانم سوزان گرلاخ ریاست دفتر نمایندگی موسسه آلمانی سکوآ و هیئت همراه در تاریخ یکشنبه مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ در این‌اداره کل برگزار گردید.
در این‌ نشست پیرامون آموزش و حرفه آموزی در جهت توانمند کردن اتباع و مهاجرین  افغانستانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
آقای شفیعی در این‌ دیدار ضمن خوش آمد گویی به نمایندگان موسسه سکوآ بیان کردند : مجموعه آموزشی خوبی شکل گرفته و نگاه ویژه به بحث آموزش با استقبال بسیار خوبی از طرف اتباع افغانستانی روبرو شده است و این سیاست های آموزشی و فنی و حرفه ای  بایستی به بهترین شکل به اتمام برسد هم‌ پوشانی بسیار خوبی در بحث آموزش و توانمند سازی مهاجرین صورت گرفته است .
آقای شفیعی افزودند : با توجه به اهمیت  آموزش ، همه ساز و کار برای مجموعه سکوآ در استان فراهم است و در ادامه باید این فعالیت ها , گسترش و الگوی بقیه استان ها شود . آینده پروژه بستگی به بازخورد آن دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان شدیدا پیگیر بحث آموزش و حرفه آموزی اتباع افغانستانی در استان می باشد .
 آقای شفیعی گفتند : در صورت ارزیابی و خروجی مثبت , پروژه حرفه آموزی، بصورت کشوری ادامه خواهد داشت و به سمت عمومی شدن آموزش ها پیش میرود .