قابل  توجه اتباع افغانستانی ساکن استان 
ثبت نام‌ دوره های آموزشی در رشته های زبان‌انگلیسی ، آموزش مقدماتی کامپیوتر (ICDL) ، نهضت سواد آموزی ، کمک های اولیه ویژه آقایان و بانوان پناهنده ۱۶ تا ۴۰ سال