نشست معاون و کارشناسان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و رفسنجان  ،  پلیس  گذرنامه و مهاجرت استان واعضای  انجمن و روسای  دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی پیرامون نحوه اجرای طرح ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی غیرمجاز لازم التعلیم در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید .
در این نشست پیرامون شیوه نامه جامع ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی لازم التعلیم و دارندگان برگ حمایت تحصیلی   بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
در این‌ نشست آقای اثنی عشری گفتند : این طرح بهمراه طرح  آمایش ۱۶ همزمان در دفاتر برگزار میشود و بایستی با هماهنگی و همکاری بین بخشی بخوبی انجام شود ایشان صدور برگ حمایت تحصیلی برای اتباع افغانستانی غیرمجاز در ایران را نشانه توجه  ویژه نظام جمهوری اسلامی به امر مهم آموزش در بین مهاجرین خارجی دانسته و اعلام نمودند کارشناسان اداره کل امور اتباع خارجی بطور مستمر برا اجرای صحیح طرح های مذکور نظارت خواهند داشت .