نشست معاون و کارشناسان  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با انجمن و روسای  دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی 
صبح امروز نشست آقای اثنی عشری معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با انجمن دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید .
در این نشست پیرامون دستورالعمل اجرای  طرح آمایش ۱۶ اتباع خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
آقای اثنی عشری بیان کردند :با تعامل، هماهنگی و همکاری فی مابین امسال هم باید طرح آمایش از نظر کمی و کیفی به نحو مطلوب برگزار شود و هیچ بهانه ای برای عدم شرکت اتباع افغانستانی مشمول طرح پذیرفته نیست و به کسانی که در موعد مقرر در آمایش شرکت نکنند خدمات داده نمی شود .
ایشان همچنین بر ضرورت برخورد مناسب و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات اشتغال و اقامت بعنوان حلقه ارتباطی بین حاکمیت و جامعه مخاطب و لزوم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تاکید نمودند.