صبح امروز جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی در خصوص نحوه صدور گواهی توسط بهزیستی و همچنین نحوه تبدیل وضعیت گذرنامه های اقامتی و روادیدی با حضور  معاون‌ محترم‌ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ، جناب سرهنگ‌ نامجو رییس پلیس گذرنامه اتباع خارجی ، نماینده محترم سازمان بهزیستی استان و کارشناسان مربوطه در این اداره کل برگزار گردید .
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
در این جلسه آقای اثنی عشری از تعامل و همکاری مناسب بین اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی و پلیس گذرنامه بعنوان یک فرصت برای خدمات دهی بهتر به مهاجرین خارجی در استان یاد نمودند .