✅ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز به اتمام رسید و آماده بهره برداری شد .
✅در ادامه فعالیت های عمرانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ایستگاه تقلیل فشار گاز کمپ بردسیر تکمیل و آماده بهره برداری شد.
با توجه به دغدغه اساسی اتباع افغانستانی ساکن مهمانشهر بردسیر و همچنین شرایط آب و هوایی و برودت هوای شهرستان مذکور و با رایزنی و پیگیری های مستمر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و همکاری و مشارکت شرکت گاز استان,  ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز تکمیل و آماده بهره برداری شد. تا در اسرع وقت مراحل گاز رسانی به منازل مسکونی ، تجاری و ... انجام‌ گیرد .