جلسه آقای اثنی عشری معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با آقای سرحدی نماینده  اداره کل راه و شهرسازی استان آقای سنجری نماینده  شهرداری اختیار آباد آقای دهقانی نماینده امور آب و فاضلاب استان آقای لاله زاری نماینده منابع طبیعی وآقایان نوری و صدیقی از خیریه منادیان هجرت و  کارشناسان مربوطه این اداره کل در تاریخ ۷ تیرماه۱۴۰۰ در خصوص ساماندهی آرامستان اختیار آباد برگزار گردید .
در این جلسه پیرامون مسئله توسعه مکان و رفع مشکلات آب و سایر امورات مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
در این‌ جلسه جناب آقای اثنی عشری گفتند براساس توافق حاصله با درخواست اداره کل اتباع خارجی مراحل تحویل و تخصیص زمین جهت توسعه آرامستان توسط راه و شهرسازی انجام می‌گیرد