✅قابل توجه اتباع افغانستانی ساکن استان
✅به اطلاع می رساند زمان‌ اجرای طرح آمایش ۱۶ 👇👇👇
( از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ به مدت ۴ ماه ) میباشد .
لذا تمامی افراد جهت دریافت خدمات فوق بایستی به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی ساکن‌ استان مراجعه نمایند .