عصر امروز سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰  مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراهی سرکار خانم Elodie copin مدیر بخش مشاوره و اطلاع رسانی سازمان پناهندگی نروژی در کرمان و آنیکا همپسون رییس دفتر سازمان پناهندگی نروژی NRC در استان کرمان از منطقه دشت زحمتکشان  بازدید بعمل آوردند  .
✅در این دیدار از پایگاه بهداشت حافظان سلامت ، مرکز ارائه خدمات چند منظوره و کوره های آجر پزی بازدید بعمل آوردند.