دیدار آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با آقای دکتر رضوانی رئیس محترم اداره تابعیت,امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه و سرکار خانم عباسی ریاست محترم دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید .
در این نشست پیرامون شیوه نامه جدید اعطای اقامت ویژه و تابعیت رایزنی و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.