بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به اعلام جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و حسب دستور خانم دکتر واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ادارات استان کرمان روزهای پنجشنبه از ۱۷تیر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ تعطیل می باشند.