قابل توجه اتباع افغانستانی ساکن مهمانشهر های رفسنجان و بردسیر  
✅به اطلاع می رساند واکسیناسیون کووید ۱۹ گروههای پرخطر اتباع و مهاجرین خارجی در مهمانشهرهای مذکور انجام شد