🟢دکتر بصیری معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان: بیش از ۴ دهه در جمهوری اسلامی ایران، خیل عظیمی از اتباع خارجه در حوزه های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی بدون هیچ تبعیضی همانند شهروندان ایرانی خدمات رسانی و حمایت شده اند.
۱۴۰۰/۵/۹