✅در ادامه فعالیت های حمایتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونا در استان 
✅امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 
دو دستگاه فریزر مدل JTFU 280L مخصوص نگهداری واکسن کووید 
با همکاری سازمان ریلیف اینترنشنال و موسسه کنشگران توسعه پارس به دانشگاههای علوم پزشکی شهرستان بم و شهرستان جیرفت تحویل گردید.