نشست آقای مهندس مهدلو سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با مدیران این اداره کل در تاریخ شنبه مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید .
در این‌ نشست که با حضور مسئولین واحدهای مختلف برگزار گردید در خصوص فعالیت های این اداره کل  از جمله مرکز ارائه خدمات,واحد مالی و اداری ، واحد بین الملل  ، امور مهمانشهر ها,امور اردوگاههای مراقبتی و ... بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مدیران واحدهای  مربوطه جهت تسریع در روند خدمات رسانی به جامعه مخاطب نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند .
آقای مهندس مهدلو گفتند : اهداف سازمان باید براساس رعایت اصول پیش رود و بنابر سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت رسانی به جامعه هدف که اتباع افغانستانی می باشند  به بهترین شکل در راستای رفع دغدغه جامعه مهاجر انجام شود ایشان در ادامه صحبت های خود بیان کردند در راستای رسیدن به اهداف والای سازمانی هر یک از پرسنل بایستی با فعالیت های بیشتر کمک کنند تا ارزش کار نمود پیدا کند.
آقای مهندس مهدلو تاکید کردند : در بخش های رسیدگی به امورات فرهنگی و اجتماعی  بایستی کار جدی تر صورت گیرد و هدف هایی که برای سازمان‌ در این خصوص مشخص شده بایستی به بهترین شکل جهت بهبود ارائه خدمات به جامعه هدف به منظور کاهش دغدغه آنان انجام و خدمات رسانی صورت گیرد .