صبح امروز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰
نشست آقای مهندس مهدلو سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آقای گروئی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و آقای سلطانی معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌ استان در این اداره کل برگزار گردید .