نشست سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جمعی از بزرگان متنفذین ریش سفیدان اتباع افغانستانی در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰
نشست مذکور را با هدف اخذ نقطه نظرات آنان پیرامون مسائل و مشکلات و دغدغه های مهاجرین افغانستانی ساکن استان, ارائه توضیحات و توجیهات لازم پیرامون برنامه های اداره کل در سال جاری و ...تشکیل شد.
آقای مهندس مهدلو ترکمانی در این نشست اظهار امیدواری کردند با مشارکت بزرگان متنفذین و ریش سفیدان بتوان برنامه ریزی لازم را در جهت احصاء نیازمندی اتباع افغانستانی ساکن استان و رفع مسائل و مشکلات آنان را در دستور کار قرار داد.