*تزریق دوز دوم واکسیناسیون کووید ۱۹ در مهمانشهر بردسیر* 
✅در ادامه فعالیت های حمایتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونا در مهمانشهر بردسیر تزریق دوز دوم واکسیناسیون کووید جهت گروه سنی پرخطر و افراد بالای ۴۳ سال در حال انجام میباشد .