جلسه آقای اثنی عشری معاون محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان با بخشدار ، دهیار . اعضای شورای ،بهداشت ، دفتر تسهیلگری و بسیج منطقه شرف آباد از توابع شهر کرمان پیرامون  مسائل و مشکلات اتباع افغانستانی منطقه مذکور  برگزار گردید در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر آقای اثنی عشری ضمن تبریک به دهیار و اعضای جدید شورای شرف آبادکه توفیق خدمت پیدا نمودند،  با توجه به جمعیت قابل توجه مهاجرین افغانستانی در منطقه مورداشاره آمادگی اداره کل اتباع خارجی را در جهت کمک به رفع مشکلات آنان اعلام نمودند